Plan vrijblijvend afspraak

Blog

Hoe houd jij het juiste inzicht?

hoe houd jij het juiste inzicht

hoe houd jij het juiste inzichtOké, stel je voor… Je rijdt in je auto over de snelweg, maar de ramen zijn volledig afgeplakt. Door slechts een klein onbedekt stukje van je voorruit kun je een beetje zien waar je heen gaat. Je kijkt naar je dashboard en ziet dat je meters allemaal zijn bedekt. Hoe hard rijd je nu eigenlijk? En heb je nog wel voldoende brandstof om je bestemming te bereiken? Ga je überhaupt op deze manier wel je bestemming bereiken?

Hoe zou jij je voelen? Ik weet dat ik al benauwd word als ik mijn spiegels niet kan gebruiken, laat staan dat ik helemaal geen zicht heb! Het mag duidelijk zijn dat je op deze manier niet je auto gaat of wil besturen. Hetzelfde geldt net zo goed voor je bedrijf. Ook daar wil je goed zicht hebben (en houden) op een (beperkt) aantal belangrijke ‘metertjes’.

Omzet

Je omzet is zo’n metertje. Je kunt zien of er voldoende omgezet wordt om alle kosten te kunnen betalen. En of het overeenkomt met wat je gepland had. Hoe verhoudt de omzet zich met vorige maand en met dezelfde periode vorig jaar? Kan je de verschillen verklaren en had je die al voorzien? Ontwikkelt de winst zich zodanig dat je je persoonlijke doelstellingen kan realiseren?

Je wil ook vooruit kunnen kijken. Wat verwacht je de komende maanden aan omzet? Welke opdrachten zijn al bevestigd en voor hoeveel euro? Hoeveel offertes heb je uitstaan en wat is de kans dat het opdrachten worden? Inzicht in je omzetontwikkeling geeft je de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Maar niet alleen de hoogte van je omzet, ook de samenstelling ervan is belangrijk. Dit geeft je informatie over welke producten of diensten het meeste worden afgenomen en welke het minste (of misschien helemaal niet).

Kosten

Als je omzet maakt, houd je ook rekening met kosten: de vaste kosten en de kosten die je maakt om de orders te realiseren. Heb je goed zicht op de ontwikkeling van deze  kosten? Hoe hoog zijn je vaste kosten (bijvoorbeeld de huur of de rentekosten op een lening) en hoe zien je variabele kosten eruit? Dat zijn de kosten die meestijgen (of dalen) met de omzet (zoals inkopen en verzend- en verpakkingskosten). Hoe ontwikkelen de kosten zich in de loop van de tijd? En hoe verhouden de kosten zich ten opzichte van de omzet? Want uiteindelijk wil je toch dat er onderaan de streep een gezonde winst overblijft!

Liquiditeit en cashflow

Ook al is je zicht op je kosten nog zo goed, heb je de juiste focus op je omzet en maak je een mooie winst, als je debiteuren niet betalen houd je het niet heel lang vol. En als jij jouw leveranciers niet op tijd betaalt, ga je het aan die kant ook erg lastig krijgen.

Sturen op je liquiditeit is daarom belangrijk. Wat is je banksaldo, hoeveel komt er binnen en wat gaat eruit? Een cashflowoverzicht geeft je inzicht in de verwachte inkomsten en de verwachte uitgaven in de komende periode (bijvoorbeeld een half jaar of jaar). In dit overzicht houd je ook rekening met uitgaven als omzetbelasting, aflossingen van leningen en de betaling van vakantiegeld. Dit zorgt ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan. Kort gezegd: met je liquiditeitsbegroting hou je zicht op hoe het saldo op de bankrekening(en) zich de komende tijd (zeg 4 tot 6 weken) ontwikkelt en met je cashflowprognose hoe het resultaat zich op termijn ontwikkelt. De eerste is heel precies, bij voorkeur op dagelijks niveau, de tweede is meer globaal, per maand.

Goede fundering

Om zeker te weten dat jouw ‘metertjes’ om je bedrijf te besturen het juiste aangeven, wil je er voor zorgen dat de fundering van jouw onderneming goed is. In ons e-book ‘Mijn omzet groeit. Waarom mijn banksaldo niet?‘ lees je onder meer wat de belangrijkste elementen van je fundering zijn en hoe je op een verantwoorde manier kan groeien.