Plan vrijblijvend afspraak

Winstlekkage

Bij 90% van MKB-bedrijven lekt aanzienlijk deel van de winst weg

Uit ons onderzoek is gebleken dat er binnen 9 van de 10 onderzochte bedrijven winstlekkage (thexton armstrong winstlekkage®) optreedt. Gemiddeld is dat gelijk aan 8% van de omzet. Hoe deze 8% verdeeld is over de zeven onderzochte aandachtsgebieden, laat onderstaand diagram zien. De conclusie is dat prijs- & margebeleid, productiviteit en sales & marketing de voornaamste oorzaken van winstlekkage zijn.

Wat is winstlekkage?

Winstlekkage = winst uit bestaande bedrijfsactiviteiten die weglekt uit de onderneming, uitgedrukt in euro’s

Binnen het onderzoek van thexton armstrong wordt winstlekkage gedefinieerd als winst uit bestaande bedrijfsactiviteiten die nu weglekt uit de onderneming, uitgedrukt in euro’s. Dit betekent dat een bedrijf extra winst kan behalen met optimale bedrijfsvoering. 

Lees de nieuwste editie van het winstlekkage onderzoek door hiernaast te klikken.

De meeste winst lekt weg op prijs- & margebeleid, productiviteit en sales & marketing

In het onderzoek werden aan iedere ondernemer 63 stellingen over de bedrijfsvoering voorgelegd. Uit detailanalyse blijkt dat een aantal deelgebieden een significante invloed heeft op het al dan niet ontstaan van winstlekkage. De conclusie is dat prijs- & margebeleid, productiviteit en sales & marketing de voornaamste oorzaken van winstlekkage zijn.

Ontdek hoeveel winst bij jou weglekt

Doe zelf de winstlekkage test en krijg antwoord op de vraag: hoeveel winst laat jij als MKB ondernemer weglekken uit jouw onderneming?