Plan vrijblijvend afspraak

Bedrijfsverbetering

Vanuit de winstlekkage-analyse doorpakken met ‘bedrijfsverbetering’

Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat jouw bedrijf al goed loopt. Jouw belangrijkste vraag is: hoe kan ik winstgevend(er) de verdere groei realiseren? Of je wilt – om welke reden dan ook – jouw bedrijf overdragen. Ook voor deze laatste twee situaties vertaalt onze aanpak zich in de volgende acties:

• Je zorgt ervoor dat de onderneming jouw persoonlijke doelstellingen gaat realiseren

• Je neemt (weer) vaker de juiste beslissingen

• Je hebt een duidelijke richting die je opgaat met jouw onderneming

• Je kunt jezelf en je medewerkers eenvoudiger belonen en aanspreken op behaalde resultaten

• Je onderneming ontwikkelt zich tot een waardevol – verkoopbaar – bezit

• Jij en je medewerkers kunnen gemakkelijker verantwoordelijkheid nemen

Actieplan, implementatie & evaluatie

Pas als we een helder beeld van jou en je situatie hebben en er een goede klik is tussen jou en je thexton armstrong mentor, gaan we verder. In drie fases werken we samen aan een gezonde toekomst van jouw onderneming.

Fase 1: winstlekkage & doelstellingen

We helpen je om jouw persoonlijke doelstellingen goed op papier te zetten, zodat deze niet meer gemakkelijk naar de achtergrond verdwijnen. Daarnaast bepalen we samen met je team de zakelijke doelstellingen (opnieuw). Parallel hieraan pakken we meteen ook de belangrijkste winstlekkages aan die uit de winstlekkage-sessie naar voren zijn gekomen.

Fase 2: actieplan

Als alle doelstellingen concreet geformuleerd zijn, ontwikkelen we een actieplan waarbij verantwoordelijkheden met jouw team gedeeld en opgepakt worden en we de winstlekkages duurzaam dichten. Kortom: de effectieve route om visie en werkelijkheid bij elkaar te brengen. Een plan met pragmatische stappen dat succes brengt in de basis van je onderneming, waarbij alle neuzen dezelfde kant op staan. Ook leveren de eerste acties, die de meest serieuze winstlekkages dichten, in deze fase al resultaat op.

Fase 3: uitvoering en ondersteuning

In deze fase helpen wij jou het actieplan in de praktijk te brengen en de verbeteringen in je onderneming te verankeren. Zo kunnen we, met de voortgang- en resultatensessies, jouw onderneming en de medewerkers daadwerkelijk naar een hoger plan tillen.

Uiteindelijk zijn onze inspanningen niet alleen gericht op het optimaliseren van je winst, maar ook op het groeien van jou als persoon en ondernemer. Dat doen we door het overdragen van onze kennis en ervaring op jou en je medewerkers. Op die manier leidt onze samenwerking tot structurele verbeteringen die de winstgevendheid ook op de lange termijn waarborgen en de onderneming weer in staat stellen verder te groeien.