Plan vrijblijvend afspraak

Blog

Wim Kerseboom: Hoe maak ik een team van mijn medewerkers?

Wim Kerseboom

Wim Kerseboom

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een bedrijf. Essentieel is dat medewerkers als team samenwerken. Deze maand gaan we in op de ondernemersvraag:

‘‘Hoe maak ik een team van mijn medewerkers?”
Wim Kerseboom, één van de 25 bedrijfsmentoren bij thexton armstrong nederland, heeft uitgebreide ervaring op personeelsgebied, met name binnen MKB-ondernemingen. “Als bedrijfsmentor kom ik bij kleine en middelgrote bedrijven waarbij de directeur-eigenaar, na jarenlang ongeveer dag en nacht te hebben gewerkt voor de zaak, meer rust in zijn of haar hoofd wil. En ook meer wil genieten van gezin en vrije tijd. Nadat een ondernemer zo lang de kar heeft getrokken, wil hij of zij in stappen minder tijd besteden aan het bedrijf en bepaalde taken overlaten aan anderen. Ik help de directeur-eigenaar en de medewerkers daarbij.”

Eén team, één doel
Wim: “Als onderdeel van het BedrijfsVerbeterPlan van thexton armstrong, dat we samen met de ondernemer én het team opstellen, besteden we veel aandacht aan medewerkers. Het doel daarbij: één team met één doel. Oftewel de neuzen moeten dezelfde kant op staan. Een beknopt maar helder bedrijfsplan dat mede tot stand is gekomen met de inbreng van de medewerkers kan hierbij goede diensten bewijzen. Juist hun betrokkenheid bij het opstellen van zo’n plan, creëert een stevige motivatie bij de uitvoering ervan.”

Loslaten
Tegenwoordig heeft de ondernemer niet zozeer een directieve rol, maar is deze vooral een ‘coachende manager’. Dat werkt uitstekend bij ‘persoonlijk ondernemerschap’ van medewerkers. Hiermee wordt bedoeld dat medewerkers zich nauw betrokken voelen bij het bedrijf en zelf initiatieven nemen oftewel proactief zijn. Hierbij dragen ze bij problemen zelf ook de mogelijke oplossingen aan. Als directeur-eigenaar inspireer je je medewerkers, coach en stuur je ze bij. Je bepaalt de kaders en je medewerkers zijn op de hoogte van het grote doel. Zo hoef je minder te ‘micro-managen’. Uiteraard liggen de eindbeslissingen en de eindverantwoordelijkheid nog steeds bij de ondernemer. Wim: “Ik vergelijk de overstap van ‘directief leiderschap’ naar ‘coachend leiderschap’ vaak met het leren loslaten van je kinderen.”

Nauwe betrokkenheid
Wim: “Tijdens teamoverleg en één-op-één gesprekken met medewerkers valt me telkens opnieuw op hoe betrokken medewerkers zijn bij het bedrijf. En ook hoe belangrijk communicatie en oog voor persoonlijke ontwikkelmogelijkheden van medewerkers zijn.
Het kan zijn dat er binnen een bedrijf één of meer dwarsliggers zijn en dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Want die zijn meestal ook uiterst betrokken, hebben vaak een uitgesproken mening en kunnen een belangrijke ‘beïnvloeder’ binnen je bedrijf zijn. Het is dan ook zaak om goed naar hun kritische informatie te luisteren en daar daadwerkelijk iets mee te doen. Door met hen persoonlijk in gesprek te gaan voelen ze zich gehoord. Door hen dan een spiegel voor te houden veranderen ze hun houding en gedrag in positieve zin en dragen ze bij aan teamvorming.

Conclusie
Teamwork, een gezamenlijke bedrijfsvisie, duidelijke communicatie en een open oog en oor voor de wensen en ideeën van medewerkers zijn van groot belang, evenals aansturing door een ‘coachende manager’. Ondernemers die nu nog vooral een directieve leiderschapsstijl hanteren doen er verstandig aan om – tijdig en stapsgewijs – de rol van coachende manager op zich te nemen. Hierdoor stimuleren ze het eigen initiatief en de ontwikkeling van hun medewerkers. Zo vormen zij een goed samenwerkend team, waardoor de ondernemer meer afstand kan nemen en meer kan genieten van de welverdiende vrije tijd.”

Vrijblijvend adviesgesprek?
Wil jij ook in een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een bedrijfsmentor van thexton armstrong de verbetermogelijkheden op het personeelsgebied bespreken? Neem dan rechtstreeks contact op met Wim Kerseboom of met één van onze andere bedrijfsmentoren bij jou in de buurt. Je kunt ook ons contactformulier gebruiken.