Plan vrijblijvend afspraak

Blog

Koen Berghuis: Zo voorkom je het vertrek van goede medewerkers

Koen Berghuis

In de huidige markt maak jij je wellicht ook meer en meer zorgen over hoe je goede medewerkers kan behouden voor jouw bedrijf. De markt trekt aan en er is volop werk, maar de arbeidsmarkt lijkt uit balans, zeker voor technisch geschoolde medewerkers. Hoe voorkom je dat jouw beste medewerkers voor een paar euro meer gaan werken bij je concurrent?

Een aantal zaken kan je zelf doen om medewerkers aan je te binden. Met deze tien stappen helpen we je graag op weg..

Stap 1: Betrek medewerkers bij belangrijke beslissingen

Door de medewerkers te betrekken bij beslissingen binnen het bedrijf, voelen zij zich betrokken en leveren ze met meer inzet hun bijdrage aan het behalen van het resultaat. Medewerkers krijgen meer inzicht in de achtergrond van jouw beslissing en kunnen in veel gevallen ook een waardevolle bijdrage leveren.

Stap 2: Bouw aan een persoonlijke band met je medewerkers

Door met oprechte belangstelling te communiceren met jouw medewerkers, weet je wat er op individueel niveau speelt, zowel privé als op het werk, en kun je actief inspelen op wat nodig is om jouw medewerkers tot bloei te laten komen. Medewerkers die zich gehoord voelen zijn meer betrokken bij jou en jouw bedrijf, zonder dat je elkaars beste vrienden hoeft te zijn.

Medewerkers die zich gehoord voelen, zijn meer betrokken bij jou en jouw bedrijf, zonder dat je elkaars beste vrienden hoeft te zijn.

Stap 3: Geef medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen

Meer dan in het verleden willen medewerkers zich gewaardeerd voelen en hun talenten inzetten. Medewerkers willen uitgedaagd worden, initiatieven kunnen benoemen en zien dat hun goede initiatieven daadwerkelijk worden gerealiseerd. We benoemden al eens eerder dat er ruimte voor het maken van fouten moet zijn. Ook dat draagt bij aan een goede ontwikkeling.

Stap 4: Voorkom structureel overwerk

Over het algemeen hebben medewerkers er geen probleem mee om af en toe over te werken. Wanneer dit echter structureel wordt, gaat dit ten koste van de balans tussen werk en privé. Bij jonge gezinnen geldt vaak dat beide ouders een deel van de zorg voor hun kinderen voor hun rekening nemen. Hou hier rekening mee. Daarnaast is goede rust belangrijk voor medewerkers om hun werk met enthousiasme en aandacht te doen!

Stap 5: Zet een stip op de horizon

Medewerkers willen een zinvolle bijdrage leveren aan het bedrijf. Door een duidelijk perspectief te geven, geef je de medewerkers de mogelijkheid aan doelen te werken die passen in de toekomstvisie. Ook hier is het weer belangrijk om niet in je eentje in het weekend ‘even’ een nieuwe visie en strategie te bepalen, maar dit samen met een aantal medewerkers te doen.

Stap 6: Beloon goed gedrag

Het belonen van goed gedrag is de beste stimulans om een gewenste cultuur te bereiken en in stand te houden. Beloon zo direct mogelijk, wacht niet tot een later moment. Praat met medewerkers over belonen, zodat je weet wat ze leuk vinden. Doe dat ook als ze hun werk ‘gewoon’ goed doen, want ook dat is positief en verdient een bevestiging. Bijkomend effect is dat medewerkers beter willen luisteren wanneer de boodschap minder positief is en ze zich moeten verbeteren.

Stap 7: Zorg voor een plezierige werkplek

Als medewerkers kunnen werken in een prettig werkklimaat, hebben ze meer plezier, werken ze beter met elkaar samen en zijn ze productiever. De uitstraling van de werkplek is een bevestiging van de cultuur binnen het bedrijf en trekt medewerkers aan die passen in deze prettige cultuur van jouw bedrijf. Zo zien we bij ondernemingen waar netjes gewerkt wordt, deze ‘netheid’ gemakkelijker in stand blijft. Ook dat maakt dat menig werknemer daarom kiest om bij jouw bedrijf te blijven en niet kiest om te vertrekken naar een concurrent waar ‘het gras ogenschijnlijk groener is’.

Als medewerkers kunnen werken in een prettig werkklimaat, hebben ze meer plezier, werken ze beter met elkaar samen en zijn ze productiever.

Stap 8: Geef en vraag om feedback

Eerlijke en oprechte feedback naar elkaar draagt bij aan een goede relatie. Door helder met elkaar te communiceren voorkom je dat onopgeloste problemen en meningsverschillen zich ophopen en escaleren. Wees ook in je beoordeling oprecht en maak duidelijk verschil tussen positieve en negatieve beoordelingen. Een gemiddelde beoordeling voor iets waarvan je regelmatig zegt dat het beter moet, komt niet oprecht over en zal juist minder motiveren dan de eerlijke benoeming van de verbeterpunten. Maak er tweerichtingsverkeer van door andersom ook te vragen hoe jij het als werkgever en/of leidinggevende doet. Dat kan je beter rechtstreeks horen dan via via met ruis.

Stap 9: Stop met kinderachtige regels

Geef medewerkers de ruimte om met een gezond verantwoordelijkheidsgevoel zelf regels te ontwikkelen, in goede samenwerking met elkaar. Stop met strakke regels die medewerkers tekort doen en als kinderachtig ervaren worden. Soms denk je wellicht dat kinderachtig gedrag ook vraagt om kinderachtige regels. Als dat zo is dan komen jouw medewerkers daar zelf wel mee en wellicht komen ze met een ‘consequentie’ die ze met elkaar ondersteunen en leuk vinden.

Stap 10: Maak waar wat je belooft

“Belofte maakt schuld.” Jij hebt de taak om het goede voorbeeld te geven. Zo ook door jouw beloftes aan je medewerkers na te komen. Kom je altijd je beloftes na, dan oogst je daarmee (meer) respect van je medewerkers zodat ze je op je woord vertrouwen. Wanneer je je als baas aan je eigen en bedrijfsbrede afspraken houdt, kan je dit ook van je medewerkers verwachten. Ook hier geldt “goed voorbeeld doet goed volgen”.

Het naleven van deze tien stappen draagt er toe bij dat je medewerkers zich kunnen ontwikkelen en zich aan jouw bedrijf binden. Natuurlijk kan je niet voorkomen dat er toch medewerkers weg gaan, maar hoe mooi zou het zijn als ze dan als ambassadeur van jouw bedrijf hun weg elders vervolgen. Het is toch de droom van elke ondernemer dat medewerkers op een feestje met trots vertellen waar ze werken!

Je hoeft er niet alleen voor te staan

Ondanks dat je veel kunt bespreken met je medewerkers, is het nemen van beslissingen over bedrijfsbrede vraagstukken niet altijd gemakkelijk. Zeker niet wanneer het direct over je medewerkers gaat. In zulke gevallen is het fijn om een klankbord te hebben: iemand die onafhankelijk meekijkt naar het functioneren van je bedrijf en die je om hulp kunt vragen wanneer dat nodig is.

Vrijblijvend adviesgesprek?
Wil jij ook een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een bedrijfsmentor van thexton armstrong ? Neem dan rechtstreeks contact op met één van onze andere bedrijfsmentoren bij jou in de buurt. Je kunt ook ons contactformulier gebruiken.