Plan vrijblijvend afspraak

Blog

Hoe voer jij strategische veranderingen door in jouw bedrijf?

strategische veranderingen

strategische veranderingen

Veel ondernemers willen strategische veranderingen doorvoeren in hun bedrijf om meer winst te behalen, structuur te creëren of groei te realiseren. Vaak lukt dat niet, omdat dagelijkse bezigheden alle aandacht opeisen. Daardoor is er geen tijd voor het uitdenken en realiseren van structurele veranderingen. Maar stilstand is achteruitgang, zeker wanneer je omgeving, leveranciers, klanten en concurrenten zich wél blijven vernieuwen.

Wat is er dan voor nodig om die gewenste veranderingen toch te realiseren?

Zet een duidelijk te volgen koers uit

Het is doorslaggevend om voor jezelf persoonlijke en voor het bedrijf zakelijke doelen te hebben. Medewerkers moeten weten wat die doelen zijn, ze ondersteunen en weten hoe ze daaraan kunnen bijdragen. We noemen dit ook wel ‘Visie’ en ‘Strategie’: de eerste geeft aan wat je wil bereiken en de tweede geeft aan hoe je dat wil bereiken. Niet alleen grote bedrijven hebben hier baat bij, ook het MKB doet er goed aan om in samenwerking met (vertegenwoordigers van) het team een duidelijke visie en strategie te formuleren.

Wellicht heb je al eens gehoord over de Golden Circle van Simon Sinek. Daarin geeft hij aan dat voor klanten duidelijk moet zijn wat je drijft: waarom doet jouw bedrijf wat het doet? Minstens zo belangrijk is de ‘waarom-vraag’ bij interne veranderingen. Leg met jouw team de motivatie vast bij strategische veranderingen. Afgezien van wettelijk gedreven veranderingen, moeten veranderingen altijd een verbetering laten zien in de richting van meer werkplezier en winst in tijd of euro’s.

Maak een behapbare taakverdeling

Een goed bedachte strategie raakt soms toch in de vergetelheid.  Dat komt doordat er onvoldoende tijd en aandacht besteed wordt aan de verdeling van taken en acties om deze strategie te realiseren. Daardoor blijven veel (te) grote activiteiten bij één medewerker of leidinggevende liggen, die geen idee heeft hoe zo’n grote activiteit gerealiseerd moet worden. Door de dagelijkse werkdruk krijgt dit vervolgens nog minder aandacht dan wenselijk is en worden deadlines niet gehaald.

Wanneer je haalbare doelen stelt en deze ‘opknipt’ in kleinere taken en acties, kun je de veranderingen realiseren die je wil. Zodoende is het meteen veel makkelijker om deze door andere medewerkers en betrokkenen te laten realiseren. Door elk van deze taken een aparte deadline te geven, is de voortgang van de totale verandering bovendien veel beter te bewaken.

Gebruik (management-)rapportages actief

Door regelmatig te bepalen of je op koers ligt kan je tijdig de plannen of doelen aanpassen. Dat is precies wat we bedoelen met het actief inzetten van (management-)rapportages. Rapportages die niet alleen maar voor het management zijn, maar medewerkers ook nodig hebben om hun werk en de organisatie ‘te managen’. Het overleg waarin rapportages besproken worden, kent daarom twee uitkomsten of de combinatie daarvan:

  • doelstellingen zijn behaald of zelfs overtroffen, bevestiging dat het goed gaat;
  • we moeten acties benoemen, besluiten nemen en taken uitvoeren om te zorgen dat bij de volgende rapportage de resultaten wel in lijn met de doelstellingen zijn.

Investeer voldoende in personeel en het bedrijf

Om veranderingen te realiseren is structureel tijd en geld nodig voor de ontwikkeling van je medewerkers. Als er zaken veranderen is goede begeleiding en training nodig, zodat medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt en ze gemotiveerd hun werk kunnen doen. Zorg ervoor dat de medewerkers beschikken over de juiste middelen om het werk op een goede, efficiënte en veilige manier uit te voeren.

“Goed gereedschap is het halve werk”

Je hebt mensen in dienst die helpen om jouw bedrijf op koers te houden. Geef ze daarbij de verantwoordelijkheden, de juiste middelen en de daarbij behorende bevoegdheden. Dat draagt bij aan de motivatie van de medewerkers en geeft jou de tijd om bezig te zijn met het uitdenken en realiseren van de strategie.

Delegeer taken en activiteiten

Doorgaans verzamelen ondernemers (zeer) capabele mensen om zich heen. Geef deze mensen dan de opdracht en de ruimte om taken uit te voeren waarvan je vindt dat deze tot je eigen werk behoren. Op die manier krijg je een extra, kritisch paar ogen om de zaak te bekijken. Kijk bovendien naar welke zaken nu echt het label ‘dringend’ moeten krijgen, en delegeer een aantal van die activiteiten aan je medewerkers, zodat je zelf tijd en aandacht houdt voor de zaken met het label ‘belangrijk’..

Samen sta je sterk

Afhankelijk van de situatie van jouw bedrijf kun je zorgen dat je niet alleen staat in het realiseren van veranderingen. Natuurlijk staan wij je met alle plezier bij om te zorgen dat de reden waarom je ondernemer geworden bent, weer herleeft en dat je de doelstellingen bij deze reden realiseert. Wellicht kan je dit ook bereiken door binnen jouw organisatie te bepalen wie jou verder kan helpen. Al is het maar iemand die je herinnert aan de afspraken die je (met jezelf) gemaakt hebt!

Vrijblijvend adviesgesprek?
Wil jij ook in een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een bedrijfsmentor van thexton armstrong de mogelijkheden voor jouw onderneming bespreken? Neem dan rechtstreeks contact op met Wim Kerseboom of met één van onze andere bedrijfsmentoren bij jou in de buurt. Je kunt ook ons contactformulier gebruiken.