Plan vrijblijvend afspraak

Blog

Wat zijn de kritieke punten in jouw bedrijfsvoering?

bedrijfsvoering

bedrijfsvoering

Kan jouw bedrijf de vraag naar producten en diensten nog bijbenen? Aanvankelijk werd de groei met enthousiasme ontvangen, maar langzamerhand nemen de zorgen steeds meer toe. Zowel op korte termijn “Hoe kan ik al mijn klanten goed bedienen en tegelijk mijn eigen organisatie blijven door ontwikkelen?”, als op middellange termijn “Hoe lang houdt deze periode van groei aan en hoe kan ik mij goed voorbereiden op wat na deze periode volgt?”.

Voor een gezonde groei binnen de organisatie vraagt een viertal aandachtspunten van de bedrijfsvoering bijzondere aandacht.

Laat winstgevendheid doorgroeien

Omzetgroei is mooi maar het is belangrijk om dit ook te blijven terugzien in aanhoudende verbetering van de bedrijfswinst. Een versterking van de liquiditeit en vermogenspositie heb je in de nabije toekomst mogelijk nodig voor groei en innovatie! Daarom is het van belang om zicht te houden op margeverbetering van producten en diensten – met name de producten en diensten met een relatief hoge marge.

Daarnaast is het belangrijk dat het kostenbewustzijn in jouw bedrijf net zo scherp blijft als in de crisisjaren. Blijf scherp bij de inkoop zodat leveranciers zich voortdurend bewust blijven dat zij marktconforme prijzen (en ook voorwaarden) moeten hanteren. Slijt de gemakzucht in op dit punt, dan maak je het jezelf niet makkelijk in de toekomst!

Blijf de productiviteit verbeteren

Omzetverhoging stimuleert de behoefte aan productiviteitsverbetering. Er zijn diverse mogelijkheden om te werken aan verbetering van de efficiency en de effectiviteit van je medewerkers.

  • Efficiency betreft met name de automatisering van bedrijfsprocessen en innovatie. Waar kan jouw bedrijf nog een slag maken?
  • Effectiviteit betreft medewerkers. Hoe kun je de schaarse kennis en ervaring van je (beste) medewerkers zo optimaal mogelijk benutten?

Daarnaast is het van belang om je bewust te zijn van de kwetsbaarheden in de organisatie. Waar zitten in jouw onderneming de kritieke knelpunten? Hoe kun je de invloed hiervan verlagen of ze zelfs elimineren? Heb je een goede inventarisatie gedaan (of laten doen) op welke punten de bedrijfsvoering het meest kwetsbaar is?

Zorg dat de medewerkers meegroeien

Met de voortdurende groei van de economie en scherp dalende werkloosheid wordt ook het aanbod van ervaren medewerkers kleiner. Uitbreiding van de capaciteit door het aantrekken van ervaren medewerkers blijkt zeer lastig en zelfs jonge medewerkers aantrekken is in sommige sectoren al een probleem.

Groei moet je daarom vooral realiseren met de beschikbare medewerkers. Wat daarbij helpt is een goed inzicht in de al beschikbare en in de komende periode benodigde competenties. Werk dan een aanpak uit om de verschillen te overbruggen (o.a. training en opleiding, nieuwe vaardigheden, uitbesteding). Daarnaast is het essentieel dat binnen de organisatie de verantwoordelijkheid zo goed mogelijk wordt verdeeld, alleen dan ontstaat er ruimte voor groei. We doelen dan op ‘ondernemerschap op de werkvloer’, oftewel: het uit handen geven van taken . De praktijk wijst uit dat medewerkers in die omstandigheden juist beter gaan presteren en er meer teamvorming ontstaat.

Blijf aandacht houden voor marketing en sales

Bij het binnenstromen van de orders maak je je wellicht amper zorgen over marketing en verkoop. Daar schuilt tegelijkertijd een groot gevaar in; in de eerste plaats is het zaak dat je de A- en B-klanten goed blijft bedienen. Zij vormen het fundament waar je onderneming op leunt. Belangrijk is ook dat je voortdurend goed zicht houdt op de uiteindelijke (veranderende) behoeften en prioriteiten van deze klanten. Hoe blijven de door jullie aangeboden producten en diensten daar naadloos op aansluiten? Laat prospects en klanten ervaren dat jouw bedrijf hierin steeds blijft doorontwikkelen.

Mooie overwegingen over de toekomst van jouw onderneming en voldoende stof tot nadenken in de komende tijd!

Vrijblijvend adviesgesprek?
Wil jij ook een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een bedrijfsmentor van thexton armstrong? Neem dan rechtstreeks contact op met de schrijver van dit blog, Jean Korthals Altes, of met één van onze andere bedrijfsmentoren bij jou in de buurt. Je kunt ook ons contactformulier gebruiken.