Plan vrijblijvend afspraak

Blog

Joop Akkerman: Hoe hou ik als ondernemer de vinger aan de pols?

Joop Akkerman

De ontwikkelingen in het zakenleven gaan sneller dan ooit. Inkoop- en verkooprijzen wijzigen en de beschikbaarheid van grondstoffen verandert in vele branches vrijwel continu. En wat te denken van de kosten voor energie en brandstoffen? Gelukkig zijn er niet alleen negatieve maar ook volop positieve ontwikkelingen. Om tijdig in te kunnen spelen op kansen, bedreigingen en innovaties is het zaak om als ondernemer de vinger aan de pols te houden. Het is min of meer van levensbelang dat je weet wat je wilt, waar je staat en waar je naar toe gaat met je bedrijf en met jou als ondernemer.

Dat klinkt simpel. En in de basis is het dat ook. Toch zijn er nog verrassend veel ondernemers die hun bedrijfsbeleid vooral  baseren op het jaarlijkse rapport van hun accountant. Waardoor ze vaak pas 6 maanden of later na het betreffende boekjaar vitale cijfers voor het lopende jaar onder ogen krijgen. Op die manier loop je flink achter de feiten aan.
En wellicht zit je bedrijf ongemerkt in de gevarenzone. De oplossing? Maak een praktisch plan waarmee je tijdig informatie krijgt om op te sturen. Deze maand gaan we in op de ondernemersvraag:

“Hoe hou ik als ondernemer de vinger aan de pols?”

Joop Akkerman, bedrijfsmentor bij thexton armstrong: “Vandaag de dag moet je als bedrijf veel sneller dan vroeger reageren op mogelijkheden, kansen, innovaties en bedreigingen. Je bedrijfsbeleid alleen maar baseren op de cijfers in het jaarrapport van je accountant is af te raden. Aan de andere kant adviseer ik ondernemers om niet al te gedetailleerde jaarplannen te maken of te laten maken. Want die kosten vaak heel veel tijd, moeite en geld. Maar het belangrijkste is dat informatie vaak snel achterhaald is. Super fijnmazige plannen bieden wat mij betreft schijnveiligheid/zekerheid. Afgelopen tientallen jaren heb ik in mijn adviespraktijk veel duurbetaalde dikke adviesplannen gezien die, bij wijze van spreken, bijna allemaal onderin een la belandden. Dat is zonde natuurlijk. Als nuchtere Fries adviseer ik bedrijven om een heel praktisch plan op te stellen of op te laten stellen aan de hand van de volgende punten:

1) Bepaal wat je wilt weten. En ook waarom je dat wilt.

2) Hoe vaak wil je dat weten:  per dag, per week, per maand, per kwartaal en uiteraard per jaar.

3) Bepaal heel concreet een beperkt aantal realistische doelstellingen.

4) Analyseer/toets de behaalde resultaten per dag, week, maand of per jaar met een overzichtelijk aantal KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren). Hou dat dus beperkt tot de belangrijkste indicatoren en ga met de bijbehorende doelstellingen niet te ver de diepte in. De resultaten zijn afhankelijk van diverse marktontwikkelingen en die kan je helaas niet tot 5 cijfers achter de komma inschatten.

Makkelijk te verkrijgen informatie

“Cruciaal is dat informatie die voor jou vitaal is, makkelijk voor je te verkrijgen is. Dat betekent onder meer dat je de automatisering van je (management) rapportages goed op orde moet hebben. Zo kan je daadwerkelijk sturen, leren en bijsturen. Bepaal met deze informatie wat voor de korte termijn de belangrijkste verbeterpunten zijn en pak deze per deelgebied op. Graaf bijvoorbeeld eerst heel diepgaand in je omzetcijfers en maak – indien nodig – een beknopt deelplan gericht op structurele verbetering. Neem vervolgens je inkoop onder de loep en maak ook daarvoor een beknopt verbeterplan. Eenzelfde aanpak kun je ook hanteren op het gebied van onder meer marges, debiteuren, crediteuren, marketing, et cetera. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is het ook  goed om je personeelsbeleid regelmatig tegen het licht te houden en het verzuim en verloop te verminderen. Kortom, ik adviseer om, op basis van goede en tijdige informatie, verbeteringen structureel en stap voor stap door te voeren.”

Niet alles willen weten

“Je zag dat ik als eerste het punt ‘Bepaal wat je wilt weten. En ook waarom je dat wilt’ noemde. Dat was heel bewust.
Want als ondernemer moet je niet alles continu willen weten. Want jij leidt het bedrijf en niet andersom natuurlijk. Beperk je als eigenaar/directeur bij je bij je persoonlijke informatievergaring tot de hoofdlijnen. Heb je een wat groter bedrijf? Laat je dan op regelmatige basis ‘voeden’ door de informatie van je managers. Deel vitale informatie, ook als die onverhoopt niet positief is, met anderen binnen je bedrijf zodat ook zij zich verantwoordelijk voelen.”

Vrijblijvend adviesgesprek?
Wil jij een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een bedrijfsmentor van thexton armstrong over de mogelijkheden om  als ondernemer structureel de vinger aan de pols te houden bij je bedrijfsresultaten? Neem dan rechtstreeks contact op met Joop Akkerman of met één van onze andere bedrijfsmentoren bij jou in de buurt. Je kunt ook ons contactformulier gebruiken.