En toch: zonde om geen gebruik te maken van subsidies waar je gewoon recht op hebt. En om een stuk van het betaalde belastinggeld weer terug te krijgen om je eigen bedrijf te verbeteren.

Gestructureerd werken aan je bedrijf

Ik noem twee voorbeelden van de meest aangevraagde subsidies.
De WSBO. Met de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk stimuleert de overheid ondernemers om te innoveren.
De SLIM-regeling, die zich vooral richt op het MKB. Reden daarvoor is dat MKB-ondernemingen moeite hebben met investeren in ontwikkelen, opleiden en begeleiden van werknemers. Dat is wél nodig om werknemers goed inzetbaar te houden en hen uitdaging en plezier te blijven bieden.
Dat waren er twee. En dan hebben we nog 129 subsidiepotten en –potjes. Ben je er nog?
De laatste tijd heb ik meerdere trajecten ingezet om met mijn relaties de SLIM-subsidie te verkrijgen. Een mooi traject om goed na te denken over inzet van medewerkers vanuit hun oogpunt. Hoe houd je hen gemotiveerd en voor langere tijd verbonden aan je bedrijf? Medewerkers langer aan je bedrijf verbinden en daarmee je bedrijf versterken, en daarvoor subsidie krijgen: echt win-win. Subsidies zijn niet alleen ‘gratis geld’; zij helpen je gestructureerd te werken aan de ontwikkeling van je bedrijf.

Gebruik expertise

Gebruik de expertise van vakmensen om de aanvraag te doen. Wij adviseren je een externe adviseur in te zetten. Met hem mis je geen deadlines en subsidiekansen, terwijl jij je richt op jouw expertise: de dagelijkse business van jouw bedrijf. Daarnaast heeft een subsidie-intermediair veel direct contact met de subsidieverstrekker en worden jouw ontwikkelactiviteiten voor de voorwaarden van een subsidie geoptimaliseerd.

Waar moet je op letten?

De keuze voor een subsidie-intermediair maak je zelf. Waar moet je op letten bij die keuze?
1. Kies een subsidieadviseur die jouw vakgebied kent en begrijpt.
2. Wat valt er onder de dienstverlening?
3. Richt de subsidie-intermediair zich op één of enkele subsidieregelingen, of monitort hij alle kansen voor jouw bedrijf?
4. Wie stelt de aanvraag op?
5. Wie neemt de communicatie met de subsidieverstrekker op zich?
6. Biedt hij begeleiding bij aanvullende vragen, bezwaartrajecten, of controlebezoeken van de subsidieverstrekker?
7. Hoe ziet de vergoedingenstructuur eruit? De meeste intermediairs werken op basis van een no cure, no pay-vergoeding. Let hierbij op of eventuele aanvullende vragen, bezwaartrajecten en controlebezoeken onder deze vergoeding vallen. Zo kom je niet voor vervelende situaties te staan.

Veel succes!

Meer weten? Wij helpen je graag op weg: [email protected].