Plan vrijblijvend afspraak

Disclaimer

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van thexton armstrong (thextonarmstrong.nl en tamkb.nl) zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van deze website, gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreed deze website dan niet.

Inhoud
Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie. De informatie op deze website is te goeder trouw door thexton armstrong samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. thexton armstrong is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze website. thexton armstrong garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in. Cijfer- en marktinformatie is momenteel gebaseerd op ervaringscijfers uit Nieuw Zeeland,  Australië en Nederland. thexton armstrong kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan thexton armstrong niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

Auteursrechten en handelsmerken
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, software) en tevens alle marketing materialen in de breedste zin des woords,  zijn eigendom van thexton armstrong netherlands b.v. Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website (fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Vereenvoudigingen mogen niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is thexton armstrong netherlands b.v. hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

thexton armstrong®, Business Success Program®, Ondernemen is Persoonlijk®, Laat de onderneming voor je werken®  en thexton armstrong winstlekkage® zijn geregistreerde merknamen en eigendom van thexton armstrong nederland.