Plan vrijblijvend afspraak

Blog

Peter Rijsdijk: Is mijn bedrijf 5x de nettowinst waard?

Peter Rijsdijk

waarde bedrijf

Als ondernemer ben je ongeveer dag en nacht bezig met je bedrijf. Mogelijk heb je voor jezelf een planning gemaakt om je bedrijf over enige tijd te verkopen, waarna je, al dan niet samen met je partner, meer tijd wilt hebben voor andere activiteiten. Deze maand gaan we in op de ondernemersvraag:

‘‘Is mijn bedrijf 5x de nettowinst waard?”
Peter Rijsdijk, één van de 25 partners bij thexton armstrong nederland, beantwoordt deze vraag, die vrijwel elke ondernemer in zijn achterhoofd heeft, kort en bondig voor je. “Er wordt vaak gezegd dat je bij de verkoopwaarde van je bedrijf moet denken aan vijf keer de nettowinst. Maar dat is, zo blijkt telkens weer in de praktijk, veel tekort door de bocht. Want, naast de financiële waarde, zijn er tal van andere aspecten die een rol spelen.” Het kan zijn dat je bedrijf inderdaad vijf keer de nettowinst waard is. Maar dat is beslist geen wetmatigheid. De verkoopprijs kan ook veel hoger zijn of fors lager. Bij de verkoop van een bedrijf blijkt trouwens dat de verkoopprijs niet het enige is dat telt voor de ondernemer. Daar gaan we eerst nader op in.

Peter: “Ondernemers roepen onze ondersteuning in als ze hun bedrijf over drie tot vijf jaar willen verkopen. Dat is een prima termijn, want je bedrijf verkoop je natuurlijk niet van de één op de andere dag. Een belangrijke eerste vraag die ik de ondernemer altijd stel tijdens het kennismakingsgesprek: ‘Ben je van plan om je bedrijf binnen de familie te verkopen of aan een andere partij? Want dat maakt veel verschil. Bij de verkoop aan een familielid of aan meerdere familieleden krijg je te maken met extra veel emoties, zowel bij jezelf, je partner als bij de kopende partij. Daar moet je op voorbereid zijn om dat goed te kunnen managen. Als bedrijfsmentor helpen we je daar op allerlei manieren bij.”

Kindje
Het emotionele aspect bij een bedrijfsverkoop wordt nogal eens onderschat. De bedrijfsmentoren van thexton armstrong hebben afgelopen 10 jaar tal van MKB-bedrijven, waaronder vele familiebedrijven, geadviseerd bij de verkoop van hun bedrijf. Zelden hoorden ze dat een ondernemer alleen maar de hoogste prijs voor zijn bedrijf wilde en dat al het andere onbelangrijk was. Peter licht toe: “Vaak heeft een ondernemer zijn bedrijf opgebouwd en uitgebouwd met hart en ziel. Met de verkoop van het bedrijf neemt de ondernemer als het ware afscheid van haar of zijn kindje. Een goede verkoopprijs is natuurlijk van groot belang. Maar de zekerheid dat het bedrijf ook na de verkoop een goede toekomst heeft, is minstens zo belangrijk voor een ondernemer, en daarmee voor ons. Met onze integrale methodiek kijken we naar het totaal van ratio en emotie, niet alleen maar naar de cijfers, ook naar de strategische positionering van het bedrijf, het geluk van de ondernemer en dromen en plannen voor de toekomst.”

Verkoop klaar
Bij het bepalen van de verkoopprijs van je bedrijf is het dus niet slechts een kwestie van even je calculator erbij pakken en dan alleen maar kijken naar de jaarrekeningen met jouw nettowinsten van de afgelopen 3 jaar. Peter: “Twee belangrijke vragen bij het bepalen van de verkoopprijswaarde zijn bijvoorbeeld: ‘Waar sta je met je bedrijf en is het op dit moment verkoop klaar’? Peter vergelijkt dat met de verkoop van je huis: “Ook daarbij bepalen diverse factoren de uiteindelijke verkoopprijs. Of een bedrijf verkoop klaar is en wat een realistische verkoopprijs is hangt af van vele aspecten.”

Het is bijvoorbeeld van groot belang dat je bedrijf toekomstbestendig is. Is het goed georganiseerd/gestructureerd en laat je een goed directie- of managementteam achter? Minstens zo belangrijk is natuurlijk of je in een groeimarkt of in afnemende markt actief bent. Heb je een goed georganiseerd bedrijf met een innovatief (product)beleid, enkele strategische producten/diensten, langdurige klantrelaties, weinig concurrentie en/of een goed groeipotentieel, dan is dat uiteraard gunstig voor de verkoopprijs van je bedrijf.

Samen met de ondernemer beoordeelt de bedrijfsmentor van thexton armstrong alle aspecten en wordt intensief samengewerkt aan het zo goed mogelijk verkoop klaar maken van het bedrijf. Peter: “Hierbij hebben we het natuurlijk niet over het ‘cosmetisch oppoetsen’ van het bedrijf. Gezamenlijk met de ondernemer werken we aan een structurele bedrijfsverbetering en bedrijfsgroei die erop gericht zijn dat de ondernemer op het door hem of haar gewenste moment een goede verkoopprijs ontvangt voor de onderneming. Tijdige voorbereiding op de verkoop van het bedrijf draagt eraan bij om voor je bedrijf een hogere waarde te realiseren dan 5 keer de nettowinst.

Conclusie
Op internet (zie bijvoorbeeld brookz.nl) kom je tegen hoeveel keer de winst de verkoopwaarde van een onderneming is geweest. Dat is echter een achteraf bepaald gemiddelde van waarden en winsten van bedrijven in een bepaalde branche. 5 maal kan dus het gemiddelde zijn van -1 (de verkoper betaalt om van het bedrijf en alle lasten af te zijn) en +11 (de koper ziet heel veel potentie en heeft daar veel voor over). De waarde zelf wordt bepaald door toekomst- verwachtingen en door hetgeen nu werkelijk verkocht is, wel of geen vastgoed, wel of geen goed beschermd intellectueel eigendom, wel of geen toekomstige (aflopende) betrokkenheid van de verkoper. Staar je dus niet blind op wat je op internet tegenkomt, maar ga het gesprek aan en bepaal wat voor jouw situatie wenselijk én haalbaar is.

Vrijblijvend adviesgesprek?
Wil jij ook in een vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek met een bedrijfsmentor van thexton armstrong de verkoopwaarde en -mogelijkheden van jouw bedrijf bespreken? Neem dan rechtstreeks contact op met Peter Rijsdijk of met één van onze andere bedrijfsmentoren bij jou in de buurt. Je kunt ook ons contactformulier gebruiken.